Äntligen!

Anläggningsbidrag godkänt Samhällsföreningens fastighetssektion har ansökt och fått beviljat ett anläggningsbidrag för ”gamla folkets hus”. Det är ett välkommet bidrag som gör att vi kan påbörja renovering samt använda lokalen till olika typer av...

Folkets hus blir Byahus

Just nu pågår ett stort arbete gällande den lokal som varit Folkets hus. Samhällsföreningen fått frågan om att ta över fastigheten. Många bybor har givit sitt stöd till detta och då tar samhällsföreningen i Eringsboda sitt ansvar. Tillsammans kommer vi att driva en...