Just nu pågår ett stort arbete gällande den lokal som varit Folkets hus. Samhällsföreningen fått frågan om att ta över fastigheten. Många bybor har givit sitt stöd till detta och då tar samhällsföreningen i Eringsboda sitt ansvar. Tillsammans kommer vi att driva en verksamhet i det vi nu kallar Byahuset.

byahuset

Byahusgruppen smider planer.


Du som vill engagera dig i denna fråga gällande kommande verksamhet i Byahuset är mer än välkommen.

Vänligen kontakta oss genom; info@eringsboda.nu