Välkommen till Ljusterhövdens m fl sjöars fiskevårdsområde

Här finns tio sjöar med en sammanlagd yta av mer än 300 hektar där du kan fiska, bada eller bara njuta av naturen.

Området ligger i södra delen av eringsbodabygden och omfattar sjöarna Ljusterhövden, Stora och Lilla Blanken, Svarthövden, Kärringsjön, Älten, Kansjön, Kansjögöl, Stora och Lilla Skälen .

De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, braxen, sutare, mört och ruda.  I vissa sjöar finns också lake, sik, gös och ål.

Fiskekort

Finns att köpa på Eringsbodamacken (0455-70060), samt hos Bertil Svensson i Skillingsmåla (0455-75045). På internet beställer man fiskekort genom  Fiske i Ljusterhövden, Blanken, mfl (ifiske.se)

Priser:

Dagskort 100 kr Veckokort 200 kr Årskort 350 kr.

Fiskeregler

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap (spinn, mete, fluga, dragrodd) men ej med fasta redskap (nät, kräftfiske, et.).

Båtar och bryggor

Med fiskekortet följer en karta som visar sjöarnas belägenhet och på vilken också bryggor är utmärkta. På kartan finns också markerat områden vid badplatser och tomter som inte är lämpliga för fiske.

På lämpliga ställen i terrängen finns skyltar som visar vägen till fiskeställen.

Administration :

Fiskevårdsområdets syfte är att främja fisket och fiskevården i sjöarna: lägga ut bryggor, bygga fiskvasar, plantera ut fisk och kräftor, sätta upp vägvisningsskyltar, sälja fiskekort m.m. Detta till gagn för ortens invånare och för tillresande turister.

Området administreras av en styrelse som utsetts av fiskevattenägarna i de olika sjöarna. Under 2023 har styrelsen följande medlemmar: Lennart Runesson (sammankallande), Göran Abramsson,  Mats Paulsson, Christian Lundin, Fredrik Edvaldsson och Albin Claesson.