Återvinningsstation

Öppettider

Onsdag    kl.17-19

Lördag     kl.9-13

Söndag    kl.10-12

Här finns även en klädinsamling.

Mer info går att läsa på Ronneby kommuns hemsida – Miljö och teknik