Återvinningsstation

Öppettider

Måndag     kl.17-19

Onsdag     kl.17-19

Lördag      kl.9-13

Här finns även en klädinsamling.

Mer info går att läsa på Ronneby kommuns hemsida – Miljö och teknik