Samhällsföreningen

En förening för alla.

Eringsboda samhällsförening är en ideell förening som bildades 1944. Huvudsyfte är främjande av bygdens gemensamma intressen och våra ambitioner är att göra Eringsboda mer attraktivt.


Vision och målsättning

Visionen är att skapa en levande landsbygd. Vägen dit nås via fyra mål:

  1. Ökat engagemang bland byns invånare.
  2. Ökad försköning
  3. Ökad sysselsättning
  4. Ökad inflyttning

Styrelsen för verksamhetsåret 2019 ser ut så här:

Claes Wiberg ordförande, Göran Nilsson sekreterare, Dan Johansson kassör, Ulla-Britt Svensson ledamot, Ola Johansson ledamot, Hampus Wennerhov ledamot, Marion Alleier ledamot, och Ilse Gottweiss ledamot. Suppleanter är  Peter Hansson, Malek Aidi och Jonna Åbom Ilandersson