Företagsgruppen

I föreningens organisation finns en företagsgrupp som driver Eringsbodas utveckling framåt. Gruppen är en viktig del för att nå målet ”Ökad sysselsättning”. Idag finns ett 50-tal stora och små företag i och runt om Eringsboda. Företagsgruppen har undergrupper där arbetet med att organisera fiberutbyggnad samt att utveckla kultur- och fritidsverksamheten. Mer info kommer….