FibermöteDet var en god uppslutning på vårt informationsmöte i december månad. Ca 180 st intresserade kom för att lyssna på ByNet och ställa frågor kring fiberutbyggnaden.

Nytt fiberområde

Det fiberområde som först hade ritats in på kartan tog inte hänsyn till de fastigheter norr om Backarydsvägen och Ulvsmåla. Projektgruppen påpekade detta för ByNet som nu tagit in dessa områden i projektet.

Vi kan nu stolt visa ett omfattande område som önskar få den så viktiga infrastrukturen utbyggd.

Projektgruppen kommer att träffas för första gången onsdag den 13 januari. Då diskuterar vi hur vår strategi ska se ut för att lyckas genomföra fiberprojektet. Vi kommer använda vår hemsida samt facebooksidan för att kommunicera med er som ingår i fiberområdet.

Mer information kommer inom kort. Nu kör vi! Beställ fiber på

www.blekinge.ip-only.se

fiber