Uncategorized

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande åtgärder i Byahuset, Ronneby N Eringsboda 1:141 med journalnummer 2016-7320. Åtgärder vi har genomfört är bl. a. eliminera fukt i grunden, bytt ut fönster, installerat värmepumpar.    Read More →

Länsstyrelsen har 2018-11-21 beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet TOGÖLEN i Ronneby kommun. Syftet med projektet är att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen som ligger mitt i centrala Eringsboda. Ett sådant stråk höjer attraktionskraften på byn, för såväl de boende i närområdet som turister. Samhällsföreningen vill stärka gemenskapen för de boende i och i närheten av Eringsboda genom att så många som möjligt kan bidra med egna insatser i projektet. I motiveringen till beslutet anser Länsstyrelsen att projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, då naturvärden kring Togölen ska tas tillvara och utvecklas. Det bidrar också till att uppfylla generationsmålet, då naturmiljön runtRead More →

       Lördagen den 27 april 2019 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen.  Alla ni som har anmält er och övriga som är villiga att hjälpa till med arbetet hälsas välkomna    till Färgaregården. Vi fortsätter att röja sly. Om ni har, medtag gärna busksaxar, röjsågar m.m. Förse er med gummistövlar, det är också viktigt att ni anmäler er vid ankomst. Hjärtligt Välkomna!  Read More →

Du anmäler dig genom att sätta in 100 kr/person på kontonr. 8006-9,   644 012 229-6 Swedbank. Glöm inte att skriva i meddelanderutan vem det är ifrån. Hoppas att just du vill vara med på denna byaaktivitet. Bor man långt utanför byn kan man vara med ändå, man kan låna kök av någon i byn. Välkomna att anmäla er till denna uppskattade fest. Anmälan är bindande, inga pengar betalas tillbaka. Sista anmälan är 21 april. Vid frågor ring eller sms:a Malin 0709 410595 Hoppas vi ses… Mvh Malin, Kattis, MaddeRead More →

Länsstyrelsen har godkänt vår projektplan 2019-03-27. Nu får vi sätta igång  arbetet med promenadstråket.  Vi kommer att hålla er alla intresserade informerade på denna sida Om du känner någon eller några som har missat att anmäla sig på lista, tar du med dessa till nästa möte, eller anmäler dem på listan som finns på Macken   / Eringsboda TillsammansRead More →

Den 7 mars träffades några eringsbodabor och representanter för Blekingetrafiken där man bl.a. diskuterade resultatet vårt behov av kollektiva resor. Idag trafikeras Eringsboda endast av skolbussar. Det senaste tillskottet är bussen mellan Eringsboda och Holmsjö. linjen kommer ifrån augusti i år att få linjenummer 175. Önskemål finns om en utveckling med turer som går dagtid till och från såväl Ronneby som Holmsjö/Karlskrona. Regiontrafiken håller på och ordnar trafik så vi kan komma till och från Skärgårdsfesten i början av augusti. Diskussioner ska tas upp med Ronneby kommun för att försöka säkra upp att vissa turer även ska kunna fortsätta trafik, även om det inte ärRead More →

Förslag på filmer som du vill att Samhällsföreningen ska visa på vår Cinema i Byahuset;  Tolv Edsvurna Män/Henry Fonda Kanonerna på Navarone/Gregory Peck True Grit/John Wayne  Casablanca/Ingrid Bergman-Humphrey Bogart  Gökboet/Jack Nicholson Ytterligare förslag mailar du till: claes48wiberg@gmail.com Vi har för avsikt att visa de klassiska filmerna på söndagarna  Vi syns på bion! Read More →

Församlingshemmet kl. 14-17.00 Kaffe serveras före och efter musikgudstjänsten i Kyrkan 15-15.45 Första Advent kl. 15:45 träffar alla barn Jultomten på Eringsbodamacken. Kl 16:00 tänder vår eminente elektriker Linden och marknaden öppnar i och utanför Brandstationen. Här kan du inhandla diverse julklappar, julgodis, julbröd och Bullens korv m.m. Lotteri med fina vinster. Om du önskar sälja något på marknaden och vill ha ett eget bord kontaktar du Claes på tel. 0708-887148 Färgargården har öppet för visning av modelljärnvägen. Salong Lisbeth har öppet och bjuder på glögg m.m.Read More →