Uncategorized

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande åtgärder i Byahuset, Ronneby N Eringsboda 1:141 med journalnummer 2016-7320. Åtgärderna är att bl. a. eliminera fukt i grunden, byta ut fönster, installera värmepumpar.    Read More →

  I höst blir det TEATER i Byahuset, vi återkommer så fort vi vet mer. Innan dess önskar vi från Samhällsföreningen er alla en härlig sommarRead More →

”Organisationen Hela Sverige ska leva” har gett Blekinge Länsbygderåd i uppgift att initiera arbetet med att få igång initiativförmågan och det engagemang som finns på landsbygden till att skapa samlingsplatser/servicepunkter. Man kontaktade de fem Blekingekommunernas Kommunbygderåd som beslutade i vilka orter dessa servicepunkter borde placeras. I Ronnebys fall beslutades att Hallabro och Eringsboda skulle tilldelas servicepunkter. Eringsboda Servicepunkt omfattar Eringsboda postnummerområde. Servicepunkten kommer att vara navet för föreningsverksamheten i närområdet. Eringsboda styrelsemedlemmar utgörs av en person från nio av följande föreningar, Blomstrande Bygden, Eringsboda samhällsförening, Eringsboda hembygdsförening, Eringsboda SK, Gäddegöls hembygdsförening, Eringsboda SPF, Hjorthålansdammens FVOF, Älmeboda-Eringsboda FVOF, Ljusterhövdens FVOF, Åsjön m.fl. sjöars FVOF, och Kolshultsgårdens andelsförening. Verksamhetsbeskrivning Read More →

Fibergruppen träffades i Vävaregården Fibergruppens tredje möte hölls i Vävaregården den 10 mars. Nya skyltar fanns att hämta och gruppen  beslutade att få ut nya skyltar i fiberområdet så snabbt som möjligt. Projektet har i skrivande stund över 270 st registrerade fastigheter. Vi närmar oss den magiska gränsen på 300 st fastigheter. Nu går fiberprojektet in i en ny fas där vi koncentrerar oss på att knacka dörr hos dem som inte ännu valt att gå med. Det är många som är intresserade vilket visar sig i att nya områden önskar gå med i vårt projekt. Flera fibermöten har arrangerats i olika delar inom fiberomårdet.Read More →

Det var en god uppslutning på vårt informationsmöte i december månad. Ca 180 st intresserade kom för att lyssna på ByNet och ställa frågor kring fiberutbyggnaden. Det fiberområde som först hade ritats in på kartan tog inte hänsyn till de fastigheter norr om Backarydsvägen och Ulvsmåla. Projektgruppen påpekade detta för ByNet som nu tagit in dessa områden i projektet. Vi kan nu stolt visa ett omfattande område som önskar få den så viktiga infrastrukturen utbyggd. Projektgruppen kommer att träffas för första gången onsdag den 13 januari. Då diskuterar vi hur vår strategi ska se ut för att lyckas genomföra fiberprojektet. Vi kommer använda vår hemsida samtRead More →