Uncategorized

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande åtgärder i Byahuset, Ronneby N Eringsboda 1:141 med journalnummer 2016-7320. Åtgärder vi har genomfört är bl. a. eliminera fukt i grunden, bytt ut fönster, installerat värmepumpar.    Read More →

Länsstyrelsen har 2018-11-21 beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet TOGÖLEN i Ronneby kommun. Syftet med projektet är att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen som ligger mitt i centrala Eringsboda. Ett sådant stråk höjer attraktionskraften på byn, för såväl de boende i närområdet som turister. Samhällsföreningen vill stärka gemenskapen för de boende i och i närheten av Eringsboda genom att så många som möjligt kan bidra med egna insatser i projektet. I motiveringen till beslutet anser Länsstyrelsen att projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, då naturvärden kring Togölen ska tas tillvara och utvecklas. Det bidrar också till att uppfylla generationsmålet, då naturmiljön runtRead More →

       Lördagarna den 24 och 31 augusti 2019 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen.  Alla ni som har anmält er och övriga som är villiga att hjälpa till med arbetet hälsas välkomna till Färgaregården. Vi fortsätter att bygga väg. Om ni har, medtag gärna krattor, spadar och skyfflar, motor- och röjsågar m.m. Förse er med gummistövlar, det är också viktigt att ni anmäler er vid ankomst. Hjärtligt Välkomna!  Read More →

Kom gärna med förslag på filmer som du vill att Samhällsföreningen ska visa på vår Cinema i Byahuset Du mailar till: claes48wiberg@gmail.com Vi har för avsikt att visa filmerna på söndagarna  Vi syns på bion! Read More →

MUSIK I SOMMARKVÄLLEN   Lena Pålsson & Robban bjuder in till Allsångskvällar i sommar med kända och mindre kända gäster. Ta med familjen och dina vänner så träffas vi alla i Gölabacken på Färgaregården i Eringsboda.  Förtäring: Sillamackor, grillkorv, Bullens korv, kaffe o kaka, läsk, öl, vatten och brickpack olika smaker. Entré 80kr. Parkering vid Färgaregården, kyrkan, gamla affären ( Matöppet )Read More →

Välkommen till traditionellt midsommarfirande på Gölabacken. Torsdag den 20 juni kl.18.00 klär vi midsommarstången. Ta med blommor! Midsommarafton träffas vi kl.15.00 då dans kring midsommarstång, hästskokastning m.m. finns på programmet. Ta med fikakorgen! Välkommen!Read More →

Klockan 15 torsdagen den 20 juni infördes eldningsförbud i hela Blekinge, se vidare information på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.htmlRead More →