Nordensköldsparken och Stenformationen

En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken.  Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson   Stenformation i Nordensköldsparken  Här kommer en bakgrund till en idé om...

Midsommarfirande i Eringsboda

Välkommen till traditionellt midsommarfirande på Gölabacken. Torsdag den 18 juni kl.18.00 klär vi midsommarstången. Ta med blommor! Midsommarafton träffas vi kl.15.00 då dans kring midsommarstång, hästskokastning m.m. finns på programmet. Ta med fikakorgen!...