Uncategorized

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande åtgärder i Byahuset, Ronneby N Eringsboda 1:141 med journalnummer 2016-7320. Åtgärder vi har genomfört är bl. a. eliminera fukt i grunden, bytt ut fönster, installerat värmepumpar.    Read More →

Länsstyrelsen har 2018-11-21 beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet TOGÖLEN i Ronneby kommun. Syftet med projektet är att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen som ligger mitt i centrala Eringsboda. Ett sådant stråk höjer attraktionskraften på byn, för såväl de boende i närområdet som turister. Samhällsföreningen vill stärka gemenskapen för de boende i och i närheten av Eringsboda genom att så många som möjligt kan bidra med egna insatser i projektet. I motiveringen till beslutet anser Länsstyrelsen att projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, då naturvärden kring Togölen ska tas tillvara och utvecklas. Det bidrar också till att uppfylla generationsmålet, då naturmiljön runtRead More →

Efter vårt möte nr 2 i Byahuset, Eringsboda lördagen den 19/1. Har vi sammanställt våra minnesanteckningar och vidarebefordrat dessa till Sofie på Ronneby kommun som ska vara behjälplig att ta fram vår projektplan. Den ska godkännas av Länsstyrelsen i Blekinge  innan  vi får sätta igång  arbetet med promenadstråket.  Vi kommer att hålla er alla intresserade informerade på denna sida Om du känner någon eller några som har missat att anmäla sig på lista, tar du med dessa till nästa möte.   / Eringsboda TillsammansRead More →

 Du ger förslag på filmer som du vill att Samhällsföreningen  ska visa på vår Cinema i Byahuset, FINEST OF THE FINE.  Förslagen mailar du till: claes48wiberg@gmail.com  Vi har för avsikt att visa filmerna på söndagarna vid femtiden  och vår avsikt är att variera innehållet mellan nya, aktuella  filmer, barn- och ungdomsfilmer och naturligtvis klassiker.  Mer information kommer snart – Vi syns på bion! Read More →

Den 30 oktober träffades några eringsbodabor och representanter för Blekingetrafiken där man bl.a. diskuterade resultatet av en utsänd enkät om vårt behov av kollektiva resor. Idag trafikeras Eringsboda endast av skolbussar. Det senaste tillskottet är bussen mellan Eringsboda och Holmsjö. Tyvärr är inte turlistan helt optimal. Önskemål finns om en utveckling med turer som går dagtid till och från såväl Ronneby som Holmsjö/Karlskrona. Närtrafiken är en form av beställningstrafik, den som har mer en 2 km till en busshållplats kan beställa och få åka till närmaste hållpunkt där man kan resa vidare ifrån, informationsbroschyr finns på Eringsbodamacken. Marknadsföringen ska förbättras lovade Blekingetrafikens representanter. Fler möjligheterRead More →

Församlingshemmet kl. 14-17.00 Kaffe serveras före och efter musikgudstjänsten i Kyrkan 15-15.45 Första Advent kl. 15:45 träffar alla barn Jultomten på Eringsbodamacken. Kl 16:00 tänder vår eminente elektriker Linden och marknaden öppnar i och utanför Brandstationen. Här kan du inhandla diverse julklappar, julgodis, julbröd och Bullens korv m.m. Lotteri med fina vinster. Om du önskar sälja något på marknaden och vill ha ett eget bord kontaktar du Claes på tel. 0708-887148 Färgargården har öppet för visning av modelljärnvägen. Salong Lisbeth har öppet och bjuder på glögg m.m.Read More →

    Vår egen Korvkung Lasse Rylandersson anordnar en korvtillverkningsdag igen. Mycket trevlig dag i korvens tecken…🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭 Varför inte göra lite god korv nu till jul?🎅🏻 Anmäl dig/er nu direkt till Lasse 070-668 69 95  Read More →

  Samhällsföreningen planerar för filmvisning i Byahuset Vi kör film på söndagseftermiddagar. Har du önskemål om någon särskild film, skriv då till claes48wiberg@gmail.comRead More →

 Någon eller några i Eringsboda har hamnat helt fel och utger sig  för att vara Sam(m)hällsföreningen och förödmjukar er alla. Tycker Du/Ni att det bara ska passera eller vill ni protestera mot dessa ogina s.k. grannar? ?????????????????????????????????????????????????????????????Read More →