Kategori: Företagsgrupp

Vill du ha sommarjobb i Eringsboda? Arbetet innefattar bl.a.  gräsklippning, skötsel av parkområde, skötsel av badplats med omklädningsrum och toaletter. Tag kontakt med Göran Nilsson i Eringsboda Samhällsförening på tel. 0708-28 94 98 eller mail: goranmerete@gmail.com   Read More →

Ronneby Miljö & Teknik har blåst in fiber i stamnätet till de fastigheter som ligger i Eringsboda samhälle. Installationen i fastigheterna påbörjas under vecka 23 och beräknas vara klart under juni månad 2017. Det är inte försent att registrera sin fastighet om man önskar ansluta sig. Kontakta Miljö & Teknik.   .Read More →

Fibernät för framtiden Det är fler och fler som registrerar sin fastighet i vårt fiberprojekt. Vi är nu 355 st som tror på fiber för framtiden. ByNet har flyttat fram deadline för registrering till den 31 juni. Det är drygt två månader kvar till att nå en ny drömgräns på 490 st. Den här satsningen gäller landsbygden kring Eringsbodas samhälle. Du som bor i samhället (byn) registrerar dig hos Ronneby miljö och teknik. Eringsbodas fiberprojekt går vidare i rask takt och projektgruppen tar går nu in i den sk knacka dörr-fasen. Vi behöver arbeta aktivt nu för att få in resterande antal registreringar. Du ochRead More →

IP-Only driver fibersatsningen kring Eringsboda där det nu finns 303 St registrerade fastigheter. Sista datum för registrering är 31 mars. Det krävs ca 490 st registrerade fastigheter för att fiberprojektet ska bli av. Vi är på god väg och datum för att registrera sin fastighet kommer att förlängas. Vi återkommer med mer information.Read More →

Fibergruppen träffades i Vävaregården Fibergruppens tredje möte hölls i Vävaregården den 10 mars. Nya skyltar fanns att hämta och gruppen  beslutade att få ut nya skyltar i fiberområdet så snabbt som möjligt. Projektet har i skrivande stund över 270 st registrerade fastigheter. Vi närmar oss den magiska gränsen på 300 st fastigheter. Nu går fiberprojektet in i en ny fas där vi koncentrerar oss på att knacka dörr hos dem som inte ännu valt att gå med. Det är många som är intresserade vilket visar sig i att nya områden önskar gå med i vårt projekt. Flera fibermöten har arrangerats i olika delar inom fiberomårdet.Read More →

Eringsboda samhällsförening bjuder in till fibermöte torsdagen den 18 februari kl.18.00. Plats: Byahuset i Eringsboda (G:a Folkets hus) Information från ByNet och IP-Only. Lokala projektgruppen finns med och ska diskutera hur vi går vidare med fibersatsningen.Read More →

Här presenteras de vanligaste frågor projektgruppen fått hittills. Klicka på länken för att se orginaldokumentet. Vanligaste frågorn aRead More →

Det var en god uppslutning på vårt informationsmöte i december månad. Ca 180 st intresserade kom för att lyssna på ByNet och ställa frågor kring fiberutbyggnaden. Det fiberområde som först hade ritats in på kartan tog inte hänsyn till de fastigheter norr om Backarydsvägen och Ulvsmåla. Projektgruppen påpekade detta för ByNet som nu tagit in dessa områden i projektet. Vi kan nu stolt visa ett omfattande område som önskar få den så viktiga infrastrukturen utbyggd. Projektgruppen kommer att träffas för första gången onsdag den 13 januari. Då diskuterar vi hur vår strategi ska se ut för att lyckas genomföra fiberprojektet. Vi kommer använda vår hemsida samtRead More →