Fibergruppen träffades i Vävaregården

Fibergruppens tredje möte hölls i Vävaregården den 10 mars. Nya skyltar fanns att hämta och gruppen  beslutade att få ut nya skyltar i fiberområdet så snabbt som möjligt.

Projektet har i skrivande stund över 270 st registrerade fastigheter. Vi närmar oss den magiska gränsen på 300 st fastigheter.

Nu går fiberprojektet in i en ny fas där vi koncentrerar oss på att knacka dörr hos dem som inte ännu valt att gå med.

Det är många som är intresserade vilket visar sig i att nya områden önskar gå med i vårt projekt. Flera fibermöten har arrangerats i olika delar inom fiberomårdet.