Turism

Eringsboda samhällsfören och Eringsboda sportklubb jobbar med att anlägga en ställplats vid Åsjön.

Vi har skickat in en ansökan till Sydostleader och väntar på svar.

Mer information kommer snart