Samhälle » Samhällsföreningen

En förening för alla.

Eringsboda samhällsförening är en ideell förening som bildades 1944. Huvudsyfte är främjande av bygdens gemensamma intressen och våra ambitioner är att göra Eringsboda mer attraktivt.


Vision och målsättning

Visionen är att skapa en levande landsbygd. Vägen dit nås via fyra mål:

  1. Ökat engagemang bland byns invånare.
  2. Ökad försköning
  3. Ökad sysselsättning
  4. Ökad inflyttning

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 ser ut så här:

Claes Wiberg ordförande, Jan-Ove Kullenbert sekreterare, Ulla-Britt Svensson kassör, Jonna Åbom Ilandersson ledamot, Ola Johansson ledamot, Göran Nilsson ledamot och Dan Johansson ledamot. Suppleanter är Ilse Gottweiss, Peter Hansson och Malek Aidi