Samhälle » Samhällsföreningen

Samhällsföreningen

En förening för alla.

Eringsboda samhälls- och hembygdsförening är en ideell förening som bildades 1944. Föreningen är alltså snart 70 år gammal men fortfarande vital. Föreningens huvudsyfte är att främja för bygden gemensamma intressen. Genom åren har föreningen varit aktiv och kunnat påverka många frågor i en riktning som gynnar hela bygden. Ett bra exempel på detta är byggnationen av en ny gymnastiksal vid skolan i Eringsboda. I den process som ledde fram till beslutet hade föreningen en stor och viktig roll. Vidare har föreningen arbetat med att göra Eringsboda mer attraktivt. Mer om detta går att läsa här nedan.


Vision och målsättning

Visionen är att skapa en levande landsbygd. Vägen dit nås via fyra mål:

  1. Ökat engagemang bland byns invånare.
  2. Ökad försköning
  3. Ökad sysselsättning
  4. Ökad inflyttning

Styrelsen för verksamhetsåret 2016 ser ut så här:

Claes Wiberg ordförande, Jan Jedhammar sekreterare Ulla-Britt Svensson, kassör Ilse Gotthard, ledamot Ola Johansson, ledamot Göran Nilsson, ledamot, Dan Johansson ledamot.