Välkommen till Eringsboda

En levande landsbygd

Statligt bidrag till TOGÖLEN I Eringsboda

Länsstyrelsen har 2018-11-21 beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet TOGÖLEN i Ronneby kommun. Syftet med projektet är att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen som ligger mitt i centrala Eringsboda. Ett sådant stråk höjer attraktionskraften...

läs mer

Projektstöd för landsbygdsutveckling

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande...

läs mer

Togölen

Lördagen den 24 oktober 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen, iordningställandet av Nordensköldsparken och Norra Infarten.   Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba...

läs mer

Nordensköldsparken och Stenformationen

Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken.  Stenformation i Nordensköldsparken  Här kommer en bakgrund till en idé om...

läs mer

EVENEMANG ERINGSBODA 

Utvalda länkar