Eldningsförbud i Blekinge

Klockan 00 lördagen den 30 maj infördes eldningsförbud i hela Blekinge, se vidare information på Länsstyrelsens hemsida:  

Projektstöd för landsbygdsutveckling

Eringsboda Samhällsförening har sökt och beviljats projektstöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ansökan har gjorts hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med projektet är att genomföra miljöförbättrande och energibesparande...

Statligt bidrag till TOGÖLEN I Eringsboda

Länsstyrelsen har 2018-11-21 beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet TOGÖLEN i Ronneby kommun. Syftet med projektet är att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen som ligger mitt i centrala Eringsboda. Ett sådant stråk höjer attraktionskraften...

Togölen

Lördagen den 30 maj 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och iordningställandet av Nordensköldsparken.   Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba lite var för sig.  ...

Nordensköldsparken och Stenformationen

En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken.  Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson   Stenformation i Nordensköldsparken  Här kommer en bakgrund till en idé om...

Midsommarfirande i Eringsboda

Välkommen till traditionellt midsommarfirande på Gölabacken. Torsdag den 18 juni kl.18.00 klär vi midsommarstången. Ta med blommor! Midsommarafton träffas vi kl.15.00 då dans kring midsommarstång, hästskokastning m.m. finns på programmet. Ta med fikakorgen!...