Vision 122:an i Eringsboda

På väg 122 mitt i Eringsboda by hittar du det senaste tillskottet till utveckling av samhället. Här ligger 122:an, byns före detta affär som genomgår en ansiktslyftning. Här ska finnas en lokal för xxxxxx*, ett modernt gym och ett informationscenter. Under senhösten och i december har vi rivigt det gamla taket och ersatt det med ett nytt. Nu håller vi på och lägger nytt golv. Försköningen utanför har vi inlett med viss trädplantering.

Vår vision: Våren 2025 finns en fräsch pizzeria*, ett modernt gym och ett informationscenter. Platsen fångar såväl bybor, folk från grannbyar och förbipasserande turister somt arbetstrafik. Det har blivit den samlingspunkt som ortsborna saknat i många år. Det sitter en hel del människor på den fina uteplatsen.

Vi är också tacksamma för dina förslag och idéer om den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Eringsboda Samhällsförening 2024-01-31   *just nu inte beslutat