”Organisationen Hela Sverige ska leva” har gett Blekinge Länsbygderåd i uppgift att initiera arbetet med att få igång initiativförmågan och det engagemang som finns på landsbygden till att skapa samlingsplatser/servicepunkter. Man kontaktade de fem Blekingekommunernas Kommunbygderåd som beslutade i vilka orter dessa servicepunkter borde placeras. I Ronnebys fall beslutades att Hallabro och Eringsboda skulle tilldelas servicepunkter. Eringsboda Servicepunkt omfattar Eringsboda postnummerområde.

Servicepunkten kommer att vara navet för föreningsverksamheten i närområdet.

Eringsboda styrelsemedlemmar utgörs av en person från nio av följande föreningar, Blomstrande Bygden, Eringsboda samhällsförening, Eringsboda hembygdsförening, Eringsboda SK, Gäddegöls hembygdsförening, Eringsboda SPF, Hjorthålansdammens FVOF, Älmeboda-Eringsboda FVOF, Ljusterhövdens FVOF, Åsjön m.fl. sjöars FVOF, och Kolshultsgårdens andelsförening.

Verksamhetsbeskrivning 
En servicepunkt ska lyfta upp bygdens befintliga service samt lägga grunden för att hitta nya vägar för att få en ökad livskvalitet i bygden. Servicepunkts syfte är att främja en långsiktig positiv utveckling av servicen inom närområdet. Man ska säkerställa samhällsservicen genom aktiv och kreativ samverkan med områdets andra föreningar så att man bidrar till hög livskvalitet och en hög och god service i bygden.