Kategori: Vad händer?

Det var en god uppslutning på vårt informationsmöte i december månad. Ca 180 st intresserade kom för att lyssna på ByNet och ställa frågor kring fiberutbyggnaden. Det fiberområde som först hade ritats in på kartan tog inte hänsyn till de fastigheter norr om Backarydsvägen och Ulvsmåla. Projektgruppen påpekade detta för ByNet som nu tagit in dessa områden i projektet. Vi kan nu stolt visa ett omfattande område som önskar få den så viktiga infrastrukturen utbyggd. Projektgruppen kommer att träffas för första gången onsdag den 13 januari. Då diskuterar vi hur vår strategi ska se ut för att lyckas genomföra fiberprojektet. Vi kommer använda vår hemsida samtRead More →

Anläggningsbidrag godkänt Samhällsföreningens fastighetssektion har ansökt och fått beviljat ett anläggningsbidrag för ”gamla folkets hus”. Det är ett välkommet bidrag som gör att vi kan påbörja renovering samt använda lokalen till olika typer av verksamhet. Bidraget är på 25 000 kr och täcker de behov vi har för tillfället, såsom uppvärmningskostnader. På bildkollaget ser ni Eringsbodaskolans årliga kabaré som hålls på scenen i byahuset.Read More →

Just nu pågår ett stort arbete gällande den lokal som varit Folkets hus. Samhällsföreningen fått frågan om att ta över fastigheten. Många bybor har givit sitt stöd till detta och då tar samhällsföreningen i Eringsboda sitt ansvar. Tillsammans kommer vi att driva en verksamhet i det vi nu kallar Byahuset. Du som vill engagera dig i denna fråga gällande kommande verksamhet i Byahuset är mer än välkommen. Vänligen kontakta oss genom; info@eringsboda.nu  Read More →