Anläggningsbidrag godkänt

Samhällsföreningens fastighetssektion har ansökt och fått beviljat ett anläggningsbidrag för ”gamla folkets hus”. Det är ett välkommet bidrag som gör att vi kan påbörja renovering samt använda lokalen till olika typer av verksamhet. Bidraget är på 25 000 kr och täcker de behov vi har för tillfället, såsom uppvärmningskostnader.

På bildkollaget ser ni Eringsbodaskolans årliga kabaré som hålls på scenen i byahuset.kabare