Fiberkabel

Samhällsföreningen har tillsatt en grupp som aktivt ska arbeta för att få till en utbyggnad av fiberkabelnätet. Från maj 2015 finns nya bidragspengar från länsstyrelsen, som är riktade till glesbygd. Det arbete som nu ligger framför är att samla in namn i Eringsbodas...