Samhällsföreningen har tillsatt en grupp som aktivt ska arbeta för att få till en utbyggnad av fiberkabelnätet. Från maj 2015 finns nya bidragspengar från länsstyrelsen, som är riktade till glesbygd. Det arbete som nu ligger framför är att samla in namn i Eringsbodas ytterområden, t ex Kolshult, Svarthövdaryd, Bergsmåla, Gäddgöl osv. Det är just glesbygd som ska premieras och få del av pengarna denna gång.

Vi har i nuläget över 40 fastigheter som är intresserade. Vi beöver fler för att bidraget kan bli aktuellt

Du som är intresserad av fiberkabelutbyggnaden och bredband ska kontakta följande:

Christian Eriksson: 0733-200206

Magnus Gustafsson: 0708-749466

Henrik Hansson:

Intresse kan också anmälas till följande mejl: info@eringsboda.nu

Ett annat sätt att visa intresse och aktivt jobba mot att utbyggnaden blir möjlig är att anmäla sig på Miljö och tekniks hemsida (Ronneby kommun). Här finns också mer information att läsa gällande bredband, priser och avtal.