Lördagen den 25 april 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och iordningställandet av Nordensköldsparken.  

Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba lite var för sig.  

Vi fortsätter att röja buskar och sly. Om ni har,  tag gärna med grensaxar, krattor, motor- och röjsågar. Förse er gärna med stövlar och glöm inte att anteckna er på arbetslistan vid ankomste

Hjärtligt Välkomna!