Det börjar bli en lokal

Det går framåt med bygget i projektet, innerväggar börjar komma på plats, nytt golv är lagt och ny isolering.

Färdigheter

Upplagt på

maj 18, 2024