Kallelse till medlemmar!

Eringsboda samhällsförening kallar medlemmarna till möte för att besluta om hembygdsföreningens utträde ur samhällsföreningen. Det är ett formellt beslut som bygger på att hembygdsföreningen egen begäran om utträde. På årsmötet i mars 2015 tog vi ett beslut och nu ställer vi frågan igen och ber medlemmarna säga sitt.

Info om fiber!

ByNet AB är ett företag som arbetar med att bygga ut fiberkabelnätet på landsbygden. Samhällsföreningen har nu inlett ett samarbete och byNet är nu i Eringsboda för att informera och svara på allmänhetens frågor.

Screenshot 2015-12-06 at 08.52.28fiber