Gökotta med tipspromenad startar kl.08:00. Grillad korv erhålles efter tipsrundan.            Startavgift 20 kronor.

Kyrkan inleder morgonen kl.07:00 tillsammans med Heidenstams kapell