Eringsboda samhällsförening bjuder in till fibermöte torsdagen den 18 februari kl.18.00.

Plats: Byahuset i Eringsboda (G:a Folkets hus)

Information från ByNet och IP-Only.

Lokala projektgruppen finns med och ska diskutera hur vi går vidare med fibersatsningen.

fiber