Folkets hus blir Byahus

Just nu pågår ett stort arbete gällande den lokal som varit Folkets hus. Samhällsföreningen fått frågan om att ta över fastigheten. Många bybor har givit sitt stöd till detta och då tar samhällsföreningen i Eringsboda sitt ansvar. Tillsammans kommer vi att driva en...