Togölen

Lördagen den 7 november 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och Norra Infarten.   Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra.    Vi fortsätter att sätta ner fundament för...

Nordensköldsparken och Stenformationen

Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken.  Stenformation i Nordensköldsparken  Här kommer en bakgrund till en idé om...
Togölen

Togölen

Lördagen den 25 april 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och iordningställandet av Nordensköldsparken.   Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba lite var för sig.  ...