Samhällsföreningens Tipspromenad startar kl.08:00. Grillad korv erhålles efter genomförd promenad, startavgift 20 kronor.

Kyrkan inleder dagen kl.07:00 tillsammans med Heidenstams kapell