Gökotta på Färgaregården, Kristi himmelsfärds dag, 2019-05-30

Samhällsföreningens Tipspromenad startar kl.08:00. I år överlämnar vår Gökott0general Jan-Owe ansvaret för tipspromenaden till Gökottolöjtnanten Peter Solbaka. Grillad korv erhålles efter genomförd promenad, startavgift 20 kronor.

Kyrkan inleder dagen kl.07:00 tillsammans med Heidenstams kapell