Onsdagen den 14 oktober bjöd Eringsboda samhällsförening in till fiberafton. Ett 60-tal personer tog chansen att lyssna och ställa sina frågor kring den fibersatsning som Ronneby kommun gör nu och fem år framåt. Miljö och teknik representerades av Patrik Ågren som berättade att Eringsboda samhälle kommer kunna få tillgång till en fiberuppkoppling under 2016. Det är viktigt att först anmäla sitt intresse på wwwbredbandnu.se, för att påskynda utbyggnadsprocessen.