Årsmöte 2021

Vi hälsar medlemmar välkomna till Eringsboda Samhällsförenings årsmöte 2021 Den 14 oktober kl.19:00 i Byahuset Eringsboda Klicka här för verksamhetsberättelse 2020