Lördagen den 8 maj 2021 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen.  

Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra.   

Vi fortsätter att  röja buskar och sly. Om ni har, tag gärna med grensaxar, motor- och röjsågar. Glöm inte att anteckna er på arbetslistan vid ankomsten.

Hjärtligt Välkomna!