Sommarjobb för ungdomar

Samhällsföreningen kan även i år erbjuda ungdomar sommarjobb i Eringsboda. Vi vill ha en intresseanmälan av dig som går i högstadiet och i gymnasiet och som bor i och omkring Eringsboda. Anmäl ditt intresse till Göran Nilsson senast 1 maj. goranmerete@gmail.com  ...

Bugg – fortsättningskurs!

Nu har 5 st tillfällen genomförts i den buggkurs som hållits i Eringsboda sedan starten januari. Nu fortsätter kursen med 5 st nya tillfällen. Kursen riktar sig främst till de som dansat ett tag men nybörjare är också välkomna. Det är på söndagar kl.16-17.30 i...

Fiberkabel

Samhällsföreningen har tillsatt en grupp som aktivt ska arbeta för att få till en utbyggnad av fiberkabelnätet. Från maj 2015 finns nya bidragspengar från länsstyrelsen, som är riktade till glesbygd. Det arbete som nu ligger framför är att samla in namn i Eringsbodas...

Företagsgruppen

I föreningens organisation finns en företagsgrupp som driver Eringsbodas utveckling framåt. Gruppen är en viktig del för att nå målet ”Ökad sysselsättning”. Idag finns ett 50-tal stora och små företag i och runt om Eringsboda. Företagsgruppen har...

Fritidsgården

Fritidsgården ”BomBom” finns på Vävaregårdens övervåning. Öppettiderna är onsdagar: Kl 18:00-19:00 för åk F-2 Kl 19:00- 20:30 för åk 3-6

Folkets hus blir Byahus

Just nu pågår ett stort arbete gällande den lokal som varit Folkets hus. Samhällsföreningen fått frågan om att ta över fastigheten. Många bybor har givit sitt stöd till detta och då tar samhällsföreningen i Eringsboda sitt ansvar. Tillsammans kommer vi att driva en...
Deltidskåren söker personal

Deltidskåren söker personal

Var med och gör en insats genom räddningstjänsten. Eringsboda deltidskår behöver fler som vill arbeta som deltidsbrandmän. Sök i januari 2015 Klicka på länken för mer information. Platsannons deltid 2015 (3)