Hur pendlar du?

Blekingetrafiken tillsammans med Eringsboda Samhällsförening genomför en enkät för att undersöka hur pendlingen till och från arbete och studier ser ut för dig som bor i Eringsboda. Genom att berätta om dina resvanor får vi ett underlag för att skapa en bättre kollektivtrafik.

 

Fyll i enkäten på blekingetrafiken.se

Gå in på www.blekingetrafiken.se/eringsboda och svara på ett par snabba frågor om ditt resande. Om ni är fler i hushållet som pendlar svarar ni var och en för sig. Vi vill ha era svar så snart som möjligt, senast den 17 oktober.

 

Vi ses i den 30 oktober i Byahuset kl. 18:30!

Blekingetrafiken kommer då att följa upp resultatet.