Har du tänkt på att ibland besöker man eller åker igenom byar i vår närhet, som ser attraktiva ut med välskötta hus och trädgårdar, exempelvis Vissefjärda och Långasjö i Småland. Du ser välskötta parker och allmänna platser som lyser upp med planteringar av skilda slag.

Strävan hos Eringsboda Samhällsförening är att bli en sådan attraktiv by, som sticker ut lite extra.

Du ska veta att just du kan hjälpa till så att Eringsboda blir en sådan by. Du ställer väl upp?