Vi hälsar medlemmar välkomna till Eringsboda Samhällsförenings årsmöte 2021
Den 14 oktober kl.19:00 i Byahuset Eringsboda

Klicka här för verksamhetsberättelse 2020