Länsstyrelsen har godkänt vår projektplan 2019-03-27. Nu får vi sätta igång  arbetet med promenadstråket.  Vi kommer att hålla er alla intresserade informerade på denna sida

Om du känner någon eller några som har missat att anmäla sig på lista, tar du med dessa till nästa möte, eller anmäler dem på listan som finns på Macken 

 / Eringsboda Tillsammans