Möte 2 i projekt TOGÖLEN

Möte 2 i projekt TOGÖLEN

Efter vårt möte nr 2 i Byahuset, Eringsboda lördagen den 19/1. Har vi sammanställt våra minnesanteckningar och vidarebefordrat dessa till Sofie på Ronneby kommun som ska vara behjälplig att ta fram vår projektplan. Den ska godkännas av Länsstyrelsen i Blekinge  innan  vi får sätta igång  arbetet med promenadstråket.  Vi kommer att hålla er alla intresserade informerade på denna sida

Om du känner någon eller några som har missat att anmäla sig på lista, tar du med dessa till nästa möte. 

 / Eringsboda Tillsammans