Lördagen den 26 september 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen, iordningställandet av Nordensköldsparken och Norra Infarten.  

Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba lite var för sig.  

Vi fortsätter att röja buskar och sly. Om ni har,  tag gärna med grensaxar, krattor, motor- och röjsågar. Glöm inte att anteckna er på arbetslistan vid ankomsten

Hjärtligt Välkomna!