Lördagen den xx månad 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och iordningställandet av Nordensköldsparken.  

Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra utan jobba lite var för sig.  

Vi fortsätter att röja buskar och sly. Om ni har,  tag gärna med grensaxar, krattor, motor- och röjsågar. Glöm inte att anteckna er på arbetslistan vid ankomsten

Hjärtligt Välkomna!