Lördagen den 7 november 2020 kl. 09:00 fortsätter projektet med att anlägga ett promenadstråk runt sjön Togölen och Norra Infarten.  

Trots covid-19 så kör FRIVILLIGA arbete igen. Vi behöver ju inte gå på varandra.   

Vi fortsätter att sätta ner fundament för belysningsstolpar, röja buskar och sly. Om ni har, tag gärna med grensaxar, motor- och röjsågar. Glöm inte att anteckna er på arbetslistan vid ankomsten

Hjärtligt Välkomna!