Den 7 mars träffades några eringsbodabor och representanter för Blekingetrafiken där man bl.a. diskuterade resultatet vårt behov av kollektiva resor. Idag trafikeras Eringsboda endast av skolbussar. Det senaste tillskottet är bussen mellan Eringsboda och Holmsjö. linjen kommer ifrån augusti i år att få linjenummer 175. Önskemål finns om en utveckling med turer som går dagtid till och från såväl Ronneby som Holmsjö/Karlskrona. Regiontrafiken håller på och ordnar trafik så vi kan komma till och från Skärgårdsfesten i början av augusti. Diskussioner ska tas upp med Ronneby kommun för att försöka säkra upp att vissa turer även ska kunna fortsätta trafik, även om det inte är skoldag.

Närtrafiken är en form av beställningstrafik, den som har mer en 1 km till en busshållplats kan beställa och få åka till närmaste hållpunkt där man kan resa vidare ifrån, informationsbroschyr finns på Eringsbodamacken. Marknadsföringen ska förbättras lovade Blekingetrafikens representanter. Fler möjligheter att resa till Ronneby och Karlskrona behövs men det gäller att vara innovativ och komma fram till nya sätt att resa, exempelvis med förarlösa bussar, mindre bussar, festivalbuss och anropsstyrd trafik. Önskemål finns också om att resa över smålandsgränsen till Rävemåla/Växjö och om att ta med cyklar på bussen.

Deltog i mötet gjorde Per Velander och Karolin Håkansson från Blekingetrafiken, Eva-Britt Brunsmo, Bo Karlsson, Claes Wiberg och Mats Paulsson och vi kommer fortsätta samarbetet för att utveckla nya möjligheter till resande.