Mötet avseende kollektivtrafiken – anteckningar

Mötet avseende kollektivtrafiken – anteckningar

Den 30 oktober träffades några eringsbodabor och representanter för Blekingetrafiken där man bl.a. diskuterade resultatet av en utsänd enkät om vårt behov av kollektiva resor. Idag trafikeras Eringsboda endast av skolbussar. Det senaste tillskottet är bussen mellan Eringsboda och Holmsjö. Tyvärr är inte turlistan helt optimal. Önskemål finns om en utveckling med turer som går dagtid till och från såväl Ronneby som Holmsjö/Karlskrona. Närtrafiken är en form av beställningstrafik, den som har mer en 2 km till en busshållplats kan beställa och få åka till närmaste hållpunkt där man kan resa vidare ifrån, informationsbroschyr finns på Eringsbodamacken. Marknadsföringen ska förbättras lovade Blekingetrafikens representanter. Fler möjligheter att resa till Ronneby och Karlskrona behövs men det gäller att vara innovativ och komma fram till nya sätt att resa, exempelvis med förarlösa bussar, mindre bussar, festivalbuss och anropsstyrd trafik. Önskemål lyftes också om att resa över smålandsgränsen till Rävemåla och om att ta med cyklar på bussen.

Mötets synpunkter tog Per Velander och Karolin Håkansson från Blekingetrafiken med sig och naturligtvis kommer vi att fortsätta samarbetet för att utveckla nya möjligheter till resande. /Utdrag ur anteckningar av Eva-Britt Brunsmo