Invigning av ny busslinje mellan Eringsboda och Holmsjö äger rum onsdagen den 22 augusti. Bussen avgår från Eringsboda kl.06:26, den tar vid behov upp passagerare i Fundersmåla och Alvarsmåla och ska vara i Holmsjö C kl.06:42 (tåg till Karlskrona avgår kl.06:49  och ankommer dit kl.07:13). Bussen avgår på eftermiddagen kl.17:13 från Holmsjö och är åter i Eringsboda kl.17:28 (tåg från Karlskrona C avgår kl.1640 och anländer kl.17:10 till Holmsjö) Vid Holmsjö C finns också möjligheter att resa norrut mot Vissefjärda och Emmaboda och därifrån vidare ut i världen. Bussen kommer inledningsvis endast att gå i trafik under skoldagar. Samhällsföreningen och Centern i Eringsboda för diskussioner med Blekinge-och regiontrafiken om förbättrade kommunikationer till och från Eringsboda, vi arbetar för en utvidgad turtäthet och önskar på sikt att även få trafik på lördagar och söndagar. En viktig förutsättning för detta är att ni eringsbodabor och era vänner utnyttjar den nya bussträckningen. Blekingekort/biljetter kan laddas/köpas i Holmsjö, du kan också köpa biljett med din smartphone.

Regiontrafiken har för avsikt att genom en enklare enkät ta reda på resvanor hos oss i  Eringsboda. Vi är tacksamma om ni tar er tid att fylla i och lämna in denna när det blir aktuellt.