Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Vi har startat diskussioner med regiontrafiken om förbättrade kommunikationer till och från Eringsboda.

Ett förslag är att genom en enklare enkät ta reda på resvanor hos oss i  Eringsboda