Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Samhällsföreningen för diskussioner med regiontrafiken om förbättrade kommunikationer till och från Eringsboda. Nuvarande buss till Karlskrona via Alnaryd, kommer att ersättas med en bussförbindelse till Holmsjö för vidare transport med tåg till Karlskrona eller Emmaboda.

Ett förslag är att genom en enklare enkät ta reda på resvanor hos oss i  Eringsboda