Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Samhällsföreningen i Eringsboda arbetar stenhårt på förbättringar av infrastrukturen

Vi behöver en buss eller ett stickspår till Eringsboda från Holmsjö