Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson

En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken. 

Stenformation i Nordensköldsparken 

Här kommer en bakgrund till en idé om att placera 36 stenar, en från varje by, i Eringsboda socken, i en park som håller på att färdigställas, invid Eringsbodamacken.

Under studier vid Uppsala universitet hälsade jag på min handledare Göran Hoppe, som bor i Estland, 2015. Han är mycket engagerad i sin hembygd och visade mig runt. Bland annat var vi vid en plats där han var ledande i ett projekt för att berätta bygdens historia med alla dess småbyar, som under det sista halvseklet har avfolkats mer och mer, på grund av olika former av strukturrationaliseringar.

Göran Hoppe och hans förening har placerat en sten för varje sockenby, i en formation av en skeppssättning, som ett besöksmål där man kan slå sig ner i nuet eller gå runt och reflektera över det som varit och det som ska komma.

Jag tände direkt till på idén, eftersom jag använt Eringsbodas olika sockenbyar i olika arbeten jag gjort, då jag kartlagt utvandringen från Eringsboda socken till Amerika och till Tyskland. För unga människor i Eringsboda, på 2000-talet, kan det vara svårt att tänka sig att till exempel Kolshult, Gäddegöl, Ulvsmåla och Broddamåla var stora byar med bostäder för stora familjer vid 1900-talets början och att det i Eringsboda socken, fanns 32 byar till, med fullt av stugor, där folk bodde och hade sin utkomst.

Åren har gått men jag har inte glömt min idé. Nu ska den äntligen bli av. Landskapsarkitekt Roland Gustavsson har föreslaget att formen av en skeppssättning ska bytas ut mot formen av en fjäril, vilket jag accepterat.

I Estland valde varje liten by ut “sin” sten. Nu har ni gjort detsamma i Nordensköldsparken.

Har du frågor; mejla då Ann-Kristin: ann-kristin.vernersson@ronneby.se 

Byarna är: 

 • Broddamåla
 • Bråten
 • Eringsboda Norra
 • Eringsboda Södra
 • Fundersmåla
 • Gitterås
 • Glimminge
 • Gunseryd
 • Gäddegöl
 • Göljahult
 • Hjorthålan
 • Hjortseryd
 • Humleryd
 • Hycklehult
 • Klackamåla
 • Kolshult
 • Kolshults kvarn
 • Leryd
 • Makrilla
 • Mjuamåla
 • Mörkamåla
 • Nagleryd
 • Pålsmåla
 • Repemåla
 • Räntemåla
 • Siggamåla
 • Skeppetånga
 • Skillingsboda
 • Skumpamåla
 • Spikahult
 • Stamsmåla
 • Stora Lönnemåla
 • Stångsmåla
 • Svarthövdaryd
 • Totasjö
 • Ulvsmåla
 • Ängsjömåla
 • Östra Hult

Med vänlig hälsning Ann-Kristin Vernersson Wiberg / Eringsboda Tillsammans