En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken. 

Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson

 

Stenformation i Nordensköldsparken 

Här kommer en bakgrund till en idé om att placera 36 stenar, en från varje by, i Eringsboda socken, i en park som håller på att färdigställas, invid Eringsbodamacken.

Under studier vid Uppsala universitet hälsade jag på min handledare Göran Hoppe, som bor i Estland, 2015. Han är mycket engagerad i sin hembygd och visade mig runt. Bland annat var vi vid en plats där han var ledande i ett projekt för att berätta bygdens historia med alla dess småbyar, som under det sista halvseklet har avfolkats mer och mer, på grund av olika former av strukturrationaliseringar.

Göran Hoppe och hans förening har placerat en sten för varje sockenby, i en formation av en skeppssättning, som ett besöksmål där man kan slå sig ner i nuet eller gå runt och reflektera över det som varit och det som ska komma.

Jag tände direkt till på idén, eftersom jag använt Eringsbodas olika sockenbyar i olika arbeten jag gjort, då jag kartlagt utvandringen från Eringsboda socken till Amerika och till Tyskland. För unga människor i Eringsboda, på 2000-talet, kan det vara svårt att tänka sig att till exempel Kolshult, Gäddegöl, Ulfsmåla och Broddamåla var stora byar med bostäder för stora familjer vid 1900-talets början och att det i Eringsboda socken, fanns 32 byar till, med fullt av stugor, där folk bodde och hade sin utkomst.

Åren har gått men jag har inte glömt min idé. Nu ska den äntligen bli av. Landskapsarkitekt Roland Gustavsson har föreslaget att formen av en skeppssättning ska bytas ut mot formen av en fjäril, vilket jag accepterat.

I Estland valde varje liten by ut “sin” sten. Jag tycker att vi gör detsamma i Nordensköldsparken.

Med denna information hoppas jag att du har fått en bakgrund och nu sprider denna information. Sen ger du dig ut och väljer ut en sten, som du meddelar någon av personerna på listen nedan, så kommer vi och tittar och ombesörjer flyttning och placering i Nordensköldsparken. Stenarna kan vara olika i höjd, bredd och omfång, allt från omkring 150–70 cm höga (måtten innefattar även den del av stenarna som kommer att hamna under markytan, vilket betyder att det du kommer att se inte kommer att hålla ovanstående mått.) Det viktiga är att du föreslår en sten!

Skulle det vara så att ingen numera bor i någon av byarna, önskar jag att en representant för en grannby föreslår en sten.

Kontaktpersonerna är: Mats Paulsson 070-940 18 59

Ronny och Margareta Karlsson 070-820 29 56 / Hem 073- 232 87 55

Ann-Kristin Vernersson Wiberg 070-937 30 02 (efter kl.17:00) 

Det går också bra att maila Ann-Kristin: ann-kristin.vernersson@ronneby.se 

Byarna är: 

 • Broddamåla
 • Bråten
 • Eringsboda34
 • Eringsboda35
 • Fundersmåla
 • Getterås
 • Glimminge
 • Gunseryd
 • Gäddegöl
 • Göljahult
 • Hjortseryd
 • Humleryd
 • Klackamåla
 • Kolshult
 • Kolshults kvarn
 • Leryd
 • Makrilla
 • Mjuamåla
 • Mörkamåla
 • Nagleryd
 • Pålsmåla
 • Repemåla
 • Ryemåla
 • Räntemåla
 • Siggamåla
 • Skeppetånga
 • Skillingsboda
 • Skumpamåla
 • Spikahult
 • Stamsmåla
 • Stora Lönnemåla
 • Stångsmåla
 • Svarthövdaryd
 • Totasjö
 • Ulfsmåla
 • Ängsjömåla

Med vänlig hälsning Ann-Kristin Vernersson Wiberg / Eringsboda Tillsammans