Nordensköldsparken

En sammanställning över befintliga förhållanden, analys och förslag finns att ta del av på Macken. 

Nordensköldsparken, Eringsboda, upprättad av Landskapsarkitekt Roland Gustavsson