Samhällsföreningen planerar för filmvisning i Byahuset Vi kör film på söndagseftermiddagar.

Har du önskemål om någon särskild film, skriv då till claes48wiberg@gmail.com