Det råder eldningsförbud i Blekinge län från 12 juni kl. 18.00