Country blir det i Byahuset den 23 november. 

Medtag gärna egen mat och dricka.