Informationsmöte 14/12

Kallelse till medlemmar! Eringsboda samhällsförening kallar medlemmarna till möte för att besluta om hembygdsföreningens utträde ur samhällsföreningen. Det är ett formellt beslut som bygger på att hembygdsföreningen egen begäran om utträde. På årsmötet i mars 2015 tog...

Fiberafton

Onsdagen den 14 oktober bjöd Eringsboda samhällsförening in till fiberafton. Ett 60-tal personer tog chansen att lyssna och ställa sina frågor kring den fibersatsning som Ronneby kommun gör nu och fem år framåt. Miljö och teknik representerades av Patrik Ågren som...

Fiberkabel

Samhällsföreningen har tillsatt en grupp som aktivt ska arbeta för att få till en utbyggnad av fiberkabelnätet. Från maj 2015 finns nya bidragspengar från länsstyrelsen, som är riktade till glesbygd. Det arbete som nu ligger framför är att samla in namn i Eringsbodas...