Kategori: Fiberkabel (Page 2)

Samhällsföreningen har tillsatt en grupp som aktivt ska arbeta för att få till en utbyggnad av fiberkabelnätet. Från maj 2015 finns nya bidragspengar från länsstyrelsen, som är riktade till glesbygd. Det arbete som nu ligger framför är att samla in namn i Eringsbodas ytterområden, t ex Kolshult, Svarthövdaryd, Bergsmåla, Gäddgöl osv. Det är just glesbygd som ska premieras och få del av pengarna denna gång. Vi har i nuläget över 40 fastigheter som är intresserade. Vi beöver fler för att bidraget kan bli aktuellt Du som är intresserad av fiberkabelutbyggnaden och bredband ska kontakta följande: Christian Eriksson: 0733-200206 Magnus Gustafsson: 0708-749466 Henrik Hansson: Intresse kan ocksåRead More →